Disprein
Позитивнее, позитивнее...
— Сколько ног у многих?
— У m-ногих m ног.